Online prijava

Privatni korisnici
1. Osnovni podaci o nekretnini

Fizička osoba
Predstavnik stanara
Stan
Obiteljska kuća
Stambena zgrada
Vlasnik nekretnine
Korisnik nekretnine
A+
A
B
C
D
E
F
G
Ne

2. Vrsta pretplate - privatni korisnici

*Energetski certifikat za nekretninu (NAPOMENA - S - stanovi, L - Obiteljska kuća, XL - Zgrade do 50 stanova s jednim predstavnikom stanara s mogućnosti više ulaza, XXL - stambena zgrada s preko 50 stanova s jednim predstavnikom stanara s mogućnosti više ulaza)
Basic
Optimum
Premium
S
L
XL
XXL

3. Podaci o korisniku kartice

*Iznad navedena adresa služi za korespodenciju korisnika i Unicum d.o.o.
*Broj računa za povrat uplaćenih sredstava za slučaj da zahtjev neće biti odobren

4. Podaci o načinu plaćanja

1. - 7. u mjesecu
7. - 15. u mjesecu
mjesečno
kvartalno
godišnje
*Za plaćanje godišnje članarine jednokratno odobrava se popust od 25%
Probni period od 12 mjeseci
*Pretplatnički odnos se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca. Ukoliko želite mogućnost raskida odnosa u probnom periodu od 12 mjeseci molimo Vas da označite iznad

5. Dodatne usluge

Da
Ne
Da
Ne
*Nakon 6 (šest) mjeseci urednog članstva korisnik kartice stječe pravo na popuste Ugovornih partner (plus) uz izdavanje bankovne kartice kod financijske institucije partnera

Napomena: kartica će ukoliko Zahtjev bude odobren biti poslana preporučenom poštom na adresu Osnovnog korisnika (st. 3). U protivnom sredstva će biti uplaćena na Vaš tekući račun.

Preuzimanje uplatnice